أربعینات

چهل حدیث های کوتاه با موضوع های متفاوت

أربعینات

چهل حدیث های کوتاه با موضوع های متفاوت

أربعینات

ما قصد داریم شما را با روایاتی از متون دینی واسلامی آشنا کنیم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

چهل توصیه به زوج های جوان

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۰۵:۰۰ ب.ظ

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 2. با همدلی، همفکری، همکاری و مشورت با یکدیگر، در بارۀ مسائلِ مختلف میان اعضای خانواده روابط سالم پدید آورید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 3. هر یک از زوجین، باید دیگری را نزدیک ترین و مَحرم ترین فرد بداند، و او را پارۀ تن، هم سرنوشت و حامیِ خود تلقّی کند.

     تا که از جانبِ معشوق نباشد کِششی                                                  کوششِ عاشقِ بیچاره به جایی نرسد

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 4. با یادگیریِ مهارت های ارتباطی، نظیرِ گوش کردنِ فعالانۀ حرف های یکدیگر، احترام به نظرها و عقایدِ همدیگر، و تشریکِ مساعی و نیز، مشورت کردن، روابط خود را بهبود بخشید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 5. بکوشید ضمن ایجادِ کانونی گرم و صمیمی، مسئولیتِ رسیدن به تفاهم را پذیرا شوید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 6. هنگام اختلافِ نظر یا سوء تفاهم، به جای سرزنش کردنِ یکدیگر، یا تفسیر نادرست، به شناسایی مسأله و یافتن راه حلّ آن بپردازید و درصورت لزوم، کمک و مشاورۀ افراد با تجربه و متخصّص را جویا شوید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 7. برای رسیدن به امنیّتِ روانی و عاطفی در روابط زناشویی، این امور را در اولویّت قرار دهید: داشتنِ صداقت، پذیرشِ اشتباه، سعۀ صدر، انصاف و اعتمادِ متقابل.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 8. در صورت به وجود آمدن هرگونه سوء تفاهم و سوء برداشت، در نخستین فرصتِ ممکن آن را حلّ و فصل کنید تا کدورتی کوچک به فرآیندی مخرّب و پیش رونده تبدیل نشود.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 9. به هر طریق ممکن، به رفتارهای مطلوب همسرتان توجّه کرده و آن ها را تأیید کنید؛ به گونه ای که همسرتان بفهمد برایش ارزش قائل هستید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 10. تشویق و تأیید و بیان نکات مثبت، به طور آشکار، یا در جمع باشد؛ و تذکّر نکات منفی و انتقاد، به طور محرمانه و در تنهایی صورت گیرد.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 11. برای خصوصیّات و نیازمندی های همدیگر ارزش قائل شوید و در روابط کلامی، عاطفی، اقدام ها و تصمیم گیری ها به افکار و خواسته های همسرتان توجّه کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 12. اگر رفتار خاصّی برای شما مبهم است، ساده ترین راه این است که از همسرتان هدف و علّت آن رفتار را بپرسید و با روش مسالمت آمیز، صمیمانه و خوش بینانه موضوع را روشن کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png13. خشونت همسرتان را با خشونت پاسخ ندهید؛ خشونت را با سکوت پاسخ گویید و در موقعیّتی مناسب، دربارۀ مسألۀ مدّ نظر، بحث و گفت و گو کنید.

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 14. بکوشید در سراسر زندگی، به خصوص در روابط بین خود و همسرتان، به جای هرگونه پیش داوری، یا مشاهدۀ اشکالات و ضعف ها، نقاط مثبت و قوّت را ببینید؛ به عبارت دیگر، به جای توجّه به نیمۀ خالیِ لیوان، به نیمۀ پُر آن توجّه کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 15. سعی کنید در برنامه ریزی برای فعّالیت های اجتماعی، اوقات فراغت، دید و بازدیدهای خانوادگی و نظایر آن، به مشورت کردن با یکدیگر عادت کنید و از یک جانبه نگری بپرهیزید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 16. در هر فرصتی که پیش می آید، با همسر و اعضای خانواده تان ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کنید. شایان ذکر است زن ها از صحبت کردن با همسرشان بیشتر لذّت می برند؛ بنابر این، مردان باید فعّالانه به سخنان همسرانشان گوش کنند و واکنش مناسب نشان دهند.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 17. اگر هر یک از زوجین در موقعیّت خاصّی نمی تواند به سخنان همسرش گوش کند، باید صادقانه و صمیمانه این موضوع را به وی انتقال دهد و تقاضا کند صحبت کردن در بارۀ آن موضوع را به فرصتی دیگر واگذارد.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 18. هر از چند گاهی، در فضایی محرمانه، محبّت آمیز و صمیمانه، رفتار و روابط همدیگر را ارزیابی کنید و از یکدیگر بپرسید: «چه باید کرد تا روابطمان بهتر و بانشاط تر شود؟».

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 19. در رویارویی با مسائل و مشکلات خانوادگی، همیشه خود را در وضعیت طرف مقابل قرار دهید و با قبول مسئولیت خود و شناخت انتظارات متقابل، اختلافات را حلّ و فصل کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 20. در روز یا در هفته، برای گفت و گو در بارۀ مسائل و مشکلات و به اصطلاح، دردِ دل کردن با همسرتان، زمان مشخّصی تعیین کنید و به آن پایبند بمانید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 21. از داشتن نگرش های آرمان گرایانه و شاعرانه در مسألۀ ازدواج و روابط زناشویی، و نیز انتظارات غیر واقع بینانه اجتناب کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 22. ارتباط زوجین باید از هرگونه سوء ظنّ و حدس نادرست و دور از واقعیّت، به دور باشد. اگر موضوع و مسأله ای ذهن یکی از زوجین را به خود مشغول کرده است، باید آن را به صراحت و صادقانه مطرح کرده و درستی و نادرستی اش را با همسرش بررسی کند.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 23. هر یک از زوجین باید زمینه های بروز سوء تفاهم ها و سوء ظن ها را از بین ببرد و از رفتارهایی خودداری کند که شکّ و بدگمانی به وجود می آورد.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 24. هر همسری باید با روان شناسیِ شریک زندگی اش آشنا شود تا بداند زنان یا مردان به چه اموری بها می دهند و نظام ارزشی آ نها چگونه است؛ برای مثال، معمولاً زنان به کسب امنیّت عاطفی، تکیه کردن و حمایت شدن اهمیّت می دهند و مردان می خواهند مستقلّ و خود مختار باشند و آزادیِ عمل را ارزشمند می دانند.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 25. زن و شوهر باید از مسخره کردنِ یکدیگر و گفتنِ سخنان طعنه آمیز و دو پهلو جدّاً پرهیز کنند.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 26. از رفتارهایی نظیر مَتَلک، تحقیر، سرزنش و به رخ کشیدنِ عیبِ یکدیگر که موجب افزایش مقاومت های روانی در طرف مقابل می شود، جدّاً باید پرهیز کرد.

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 27. در سراسر زندگی، از جمله، در زندگیِ خانوادگی، بکوشید به نقاط مثبت، موهبت ها و نعمت هایی بیندیشید که در اختیار دارید، نه به اموری که در حوزۀ دارایی و دسترسی شما نیست.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 28. از خطاهای یکدیگر سریعاً بگذرید و اشتباهات همدیگر را تحمّل کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 29. با یادآوری برخی روزهای خاص مانند روز تولّد، سالگرد ازدواج و نظایر آن و دادن هدیه هایی هرچند کوچک، مثل شاخه ای گل، عشق و علاقۀ خود را به طور نمادین به همسرتان اعلام کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 30. خود را در برابر همسرتان آراسته و پاکیزه و جالب توجّه نگه دارید، از پریشانی و وضع نامرتّب بپرهیزید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png31. در انتخاب دوست و برقراریِ روابط دوستانه و معاشرت های خانوادگی با زوج های دیگر دقّت کنید و این امور را با توافق یکدیگر انجام دهید.

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 32. از هرگونه رفتاری پرهیز کنید که به مرد سالاری و یا زن سالاری می انجامد.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 33. خطای یکدیگر را در حضور دیگران، فرزاندن، آشنایان، والدین یکدیگر و... بازگو نکنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 34. هرگز همسرتان را با زن یا مرد دیگری مقایسه نکنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 35. از رفتارهای مطلوب همسرتان تشکّر کرده، او را تشویق کنید و انگیزۀ تکرار آن رفتار را بیشتر سازید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 36. از تصمیم های نادرست و غیر منطقی و کلّی گویی های بی اساس و نیز، از شکل گیریِ افکار منفی در بارۀ همسرتان شدیداً پرهیز کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 37. تا حدّ امکان، به قول هایی که به همسرتان داده اید عمل کنید تا به سلب اعتماد و احساس فریب خوردگی نینجامد.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 38. از نسبت دادنِ اَلقاب زشت به یکدیگر و زدنِ برچسب های ناشایست و نامطلوب، مانند بدقول، فرصت طلب، شلخته، کلّه شق، یک دنده، لجباز و خودخواه، پرهیز کنید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png 39. در مواقعی که غمگینی و افسردگی یا عصبانیّت زن یا شوهر شدّت می یابد و احتمال اختلال در کار سیستم عصبی یا غدد درون ریز وجود دارد، در نخستین فرصت، به پزشک متخصّص مراجعه کنید تا از عادّی بودن ترشحِ غدد، خصوصاً غدّۀ تیروئید، مطمئن شوید.

http://bayanbox.ir/view/2801828067961317700/0ec5.png

http://bayanbox.ir/view/2526695797534659354/chelhadith02.png40. برای داشتن یک زندگی با نشاط و موفّق، خوب بیندیشید، وقت بگذارید، احساس مسئولیت کنید، موانع ارتباط سالم را از میان بردارید و به عوامل سازندۀ فضای مطلوب زندگی، توجّه کنید.

چهل توصیه به زوج های جوان

 • محقق نیشابوری

توصیه

جوان

زوج

همسر

نظرات  (۱)

 • حامد جرجانی
 • خوشحال میشیم به کانال آزمونی ها بپیوندید

  ادرس کانال @azmooniha1

   ادرس وبلاگ

  azmooniha.blog.ir

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی